Erdélyi Katalin független írásszakértő honlapja

 

Üdvözlöm honlapomon!


Írás, írásszakértés...

Az írás az ember egyik legbonyolultabb tevékenysége. Ha jól begyakorolt, tanult reflexszé, tudat alatti tevékenységgé alakul. A mozgások az automatizálódás során egyéniesednek, ami azt jelenti, hogy a mozgáskomplexum csak olyan tulajdonságokkal kezd el rendelkezni, amelyek csakis annak az adott személynek a mozgásaira jellemzők. A kézírás egyéni jellegét a kézírásban grafikailag kifejezésre juttatott többé-kevésbé sajátos mozgástulajdonságok összessége adja.

Az írásszakértés a kézírást olyan grafikai produktumként fogja fel, amely visszatükrözi a nyelvi és mozgásbeli készségeket, és amelynek specifikus vonásait az ember írásmozgása adja, a kézírás tehát magában hordozza azokat az ismertetőjegyeket, amelyek a személy íráskészségéből és írásszokásaiból erednek.

A kézírás írásszakértői jelentőségét az a tulajdonsága adja, hogy az eljárás szempontjából jelentős információkat objektíven tartalmazza.

Amit vállalok


  • kézírások, aláírások eredetiségének megállapítása 
  • névtelen levelek beazonosítása
  • ​szándékosan torzított kézírások, aláírások beazonosítása
  • szerződések, végrendeletek és egyéb iratok aláírásának hitelességi vizsgálata
  • írásszakértői vélemények készítése, szaktanácsadás.

 

Hívjon vagy keressen e-mailben!

Megjelent...

Mitől hamis egy aláírás? – beszélgetés az írásazonosítás rejtelmeiről
​/orientpress.hu/

"... Az igazságügyi írásszakértő munkája nagy felelősséggel jár, mivel a vélemények és az ügyek mögött emberi sorsok, komoly pénzek és érzések húzódnak meg."

Az írásszakértő a törvénykezés és az orvosi tudomány szolgálatában 2.​
/www.huszadikszazad.hu/

"... Az írásvizsgálat nehezebb esetei közé tartozik az úgynevezett „utólagosság” kiderítése. Például, amikor valaki egy nyugtába aláírás után egy nagyobb összeget vagy újabb szövegrészt ír bele."

Írásszakértő cáfolta Jézus elveszett sírját
/www.mult-kor.hu/

"A dokumentumfilm állításait élesen cáfolta Stephen Pfann írásszakértő, azt állítva, hogy a síron található felirat korántsem Jézus Krisztust jelöli."

 

 

 

http://www.irasszakerto.hu/Default.aspx